Contact

Nieuws

Wat maakt een goede iBase database designer?

De database designer  

Met de opkomst van big data wordt het werk van analisten zowel eenvoudiger als moeilijker. Aangezien er zo veel data beschikbaar is kunnen analisten hun scenario’s en beslissingen goed uitgebreid onderzoeken en beargumenteren. Het nadeel is wel dat er soms zo veel data is dat een analist door de bomen het bos niet meer ziet. De sleutel om hier goed overzicht in te behouden ligt bij een goed ontworpen database. De ontwerper kan werk uit handen nemen van de analist door een goede basis neer te zetten. Hierdoor wordt de analyse naar een hoger niveau getild.  

Wat onderscheidt een goede van een slechte database? Een sterke database is ontworpen aan de hand van de behoeften van de eindgebruikers, de analisten. Hiervoor is een goede samenwerking tussen de eindgebruikers en de ontwerper van uiterst belang. Een database is daarbij ook nooit af, het moet mogelijk blijven om de database te kunnen aanpassen naar aanleiding van aanwijzingen of verzoeken van analisten. Een database is naast praktisch en op maat dus ook flexibel. Verder voorkomt een database met duidelijke entiteiten, koppelingen en velden fouten in het opslaan van de data. Hierdoor kan de data goed gestructureerd blijven waardoor er ook uitgebreid in gezocht kan worden. Hier zijn veel verschillende keuzes mogelijk en wat werkt is afhankelijk van het type en formaat van de onderzochte data en van de vragen die analisten hiermee beogen te beantwoorden. Een goede ontwerper beschikt dan ook niet alleen over de juiste kennis van de software maar kan ook meedenken in het proces van de analist zodat de database optimaal is ontworpen.   

Hoe een goede database te ontwerpen 

Wat een goede database is, is dus afhankelijk van het type data en de soort vragen die daarmee moeten worden beantwoord. Wel zijn er wat algemene punten te benoemen die handig zijn bij het ontwerpen van een goede database. We hebben hier een aantal tips voor u: 

  1. Een eerste voorbeeld van een handige keuze bij het ontwerpen van een database is het gebruik van standaardvelden. Hierop kan worden gezocht in queries wanneer het type entiteit of koppeling niet is aangegeven, dit maakt dat zoekopdrachten met minder beschikbare informatie ook mogelijk zijn. 
  2. Een andere handige keuze is het gebruik van numerieke velden zodat hierop de field calculator kan worden toegepast. Hiermee kan worden gekeken naar minima, maxima, gemiddelden, modi en standaarddeviaties. Dit is bijvoorbeeld handig bij financiële transacties.
  3. Het gebruik van rekenvelden zorgt er verder voor dat u uw data minder vaak hoeft te updaten, dit kan bijvoorbeeld worden toegepast bij leeftijden. Het programma rekent dan de leeftijden uit aan de hand van de huidige datum.
  4. Naast numerieke velden en rekenvelden kunt u ook gebruik maken van iconvelden waarbij de waarde van dit veld het icoon bepaalt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het veld ‘geslacht’ of ‘type voertuig’, waarbij het icoon dan mee verandert met de gekozen waarde van het geslacht- of type voertuig-veld.
  5. In iBase 9 is er de mogelijkheid om per veld een betrouwbaarheidsmarge en een bijlage toe te voegen. Dit kan corrigeren voor onduidelijke of minder betrouwbare data.
  6. Tenslotte is het handig bij het indexeren van word search om veelvoorkomende woorden, die niet van waarde zijn voor zoekopdrachten, uit te sluiten door eerst deze te identificeren met de word search administration.

Van belang blijft dat de data aanwezig in de database moet worden gecontroleerd op eventuele dubbelen (via find matching record) en op juridische verlooptermijnen. Met de iBase Weeder kan een database worden gecontroleerd op hoe lang data mag worden bewaard en dat het correct en tijdig wordt verwijderd in overeenstemming met de AVG-wetgeving. Dit kan manueel of automatisch worden ingesteld op basis van regels opgesteld aan de hand van queries. Voor vragen over de iBase Weeder kunt u contact opnemen met ons team analyse via analyse@dataexpert.nl

De iBase Designer trainer 

Om (toekomstige) database ontwerpers optimaal voor te bereiden op hun werkzaamheden, wordt de huidige iBase Designer training herzien, herschreven en aangevuld. Met de nieuwe functionaliteiten die bij iBase 9 komen kijken, komen extra taken voor de ontwerper. Deze nieuwe functionaliteiten komen in de vernieuwde iBase Designer training aan bod. Daarnaast wordt in deze vernieuwde training puur en alleen op het ontwerpen van de databases gericht en de keuzes en afwegingen die daar moeten worden gemaakt. Dit zorgt ervoor dat we meer functionaliteiten kunnen behandelen en hier dieper op in kunnen gaan tijdens de training. Voor deze vernieuwde training wordt voorkennis over iBase User vereist. Deze vernieuwde training gaat vanaf 1 juni dit jaar van start. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met onze Academy via training@dataexpert.nl. Wij nodigen alle (toekomstige) database ontwerpers uit om deze training te komen volgen! 

Deze website gebruikt cookies

We vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Wij gebruiken Functional Cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast analyseren we d.m.v. Analytics Cookies het gebruik van onze website. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen van cookies van derden (social media, advertising en analytics partners) waarmee we informatie delen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies. Klikt u op ‘Instellingen’, dan wordt u geleid naar een pagina waar u kunt instellen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden. Klik hier voor onze privacyverklaring.