Contact

OSINT trainingen

OSINT Technical

Registered OSINT Technical Specialist ®

Door gebruik te maken van Open Source Intelligence, ook wel internet rechercheren genoemd, is het mogelijk om tijdens fraude-, cybercrime- en/of opsporingsonderzoeken relevante gegevens te vinden uit digitale open bronnen.

Tijdens de vervolgtraining “OSINT Technical” leren de deelnemers de ‘technische’ vaardigheden die benodigd zijn om een diepgaand onderzoek op het internet uit te voeren door gebruik te maken van Linux, scrapen en andere hulpmiddelen. Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers een deels geautomatiseerd onderzoek uitvoeren op zowel het internet als het dark web, met behulp van tools, virtual machines en Python.

Deze training is een geaccrediteerde SPEN-registeropleiding. Indien u een eindtoets aflegt en succesvol afrondt, ontvangt u een diploma van de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN) en mag u de titel ‘Registered OSINT Technical Specialist ®’ (afgekort ROTS) voeren. Dit houdt tevens in dat u wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en Persoonlijke Educatie (PE) punten ontvangt.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze driedaagse training is geschikt voor eenieder die het internet gebruikt bij (opsporings)onderzoeken, waaronder politie en overige opsporings- en veiligheidsdiensten, themaonderzoekers, analisten bij banken (CDD, KYC, AML), particulier onderzoekers en meer.

Wij adviseren de deelnemers om eerst de training OSINT Basis en OSINT Advanced succesvol af te ronden voordat men deelneemt aan deze training.

Wat leert u tijdens de training?
Aan het einde van deze training heeft de deelnemer inzicht in de mogelijkheden van diepgaander (technisch) onderzoek op het internet en darknet. De deelnemer heeft inzicht in poorten en protocollen en weet effectief gebruik te maken van de Linux Command Line. Ook kan de deelnemer Python scripts en scrapers inzetten om geautomatiseerd onderzoeken uit te voeren met behulp van onder andere API’s.

De training kan in het Nederlands of Engels worden verzorgd; zowel klassikaal als online (in overleg). Verder is de training modulair opgebouwd, waardoor het ook mogelijk is om een maatwerk training samen te stellen met bijpassende casuïstiek.