Contact

Cybercrime trainingen

Cybercrime & Teams

Naast het uitvoeren van complexe cybercrime onderzoeken, adviseren cybercrime teams ook collega’s in de regio over dit onderwerp. Tijdens deze cybercrime training voor gespecialiseerde cybercrime teams zal er kennis worden opgedaan van onder meer computertechnieken, computernetwerken, internettechnieken, cyber security, domain name systems, encryptie, cryptocurrencies, IP-interceptie en communicatieprotocollen en -technieken. Vervolgens zal er uitgebreid gekeken worden naar de verschillende vormen van cybercrime en komen de opsporingskansen aan bod. Ook onderwerpen als vastlegging van onderzoeksresultaten, afbreukrisico’s tijdens het onderzoek en het juridische kader worden meegenomen. Door de vele en gevarieerde casuïstiek kunnen deelnemers de nieuwe/aangevulde kennis direct in de praktijk brengen.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is geschikt voor rechercheurs die zich structureel bezig houden met zowel eenvoudige als complexe cybercrime onderzoeken.

Wat leert u tijdens de training? 
Aan het einde van deze training zijn deelnemers op de hoogte van de trends, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen op het gebied van cybercrime. Daarnaast kunnen ze cybercrime aangiftes opnemen. Tijdens een opsporingsonderzoek weten de cursisten welke netwerkapparaten sporen kunnen bevatten en welke online bronnen zoals sociale media van meerwaarde zijn. Tools als Wireshark en Linux command line zetten ze in ter bevordering van hunonderzoek. De deelnemers herkennen verschillende typen malware, verschillende cryptocurrencies en technieken er achter en weten de kansen binnen het dark web te herkennen.

Verder zijn de trainingen modulair opgebouwd, waardoor het ook mogelijk is om een maatwerk training samen te stellen met bijpassende casuïstiek.