Contact

Trainingen

Cyber Security

De digitale wereld ontwikkelt zich razendsnel. Deze ontwikkeling gaat niet alleen gepaard met nieuwe kansen, maar ook met bedreigingen. Cybercriminelen, waaronder hackers, hebben helaas steeds minder technische kennis nodig om een land, onderneming of persoon online schade toe te brengen. Het beveiligen van data tegen cybercriminelen door middel van cyber security wordt dan ook steeds belangrijker.

Tijdens onze Cyber Security trainingen worden de deelnemers zich meer bewust van de mogelijkheden en de gevaren van cybercrime en kunnen ze praktijkervaring op doen in de Cyber Range training. Hierdoor kunnen de cursisten na afloop van de training cyberbedreigingen beter herkennen, zelf actie ondernemen en de daarbij gepaste maatregelen nemen. 

Veel van onderstaande trainingen kunnen in overleg zowel klassikaal als in een live online omgeving aangeboden worden.