Contact

Producten

(Un)structured Data Analytics

Steeds meer ruwe data die ten behoeve van criminaliteitsbestrijding gebruikt wordt, is ongestructureerd. De laatste jaren is het aantal formaten en datastructuren die geanalyseerd kunnen worden, enorm toegenomen. Ook is de hoeveelheid data explosief gegroeid. Het gebrek aan één standaard structuur, het volume van beschikbare data (big data) en de vele formaten bemoeilijkt het analyseproces. Het wordt steeds lastiger om met behulp van traditionele technologieën tijdig bewijslast te creëren.

Om de complexiteit te reduceren en relevante informatie aan een lopend dossier of strategisch onderzoek toe te voegen, beveelt DataExpert organisaties een aantal innoverende technologieën aan. Hiermee kunnen analisten één structuur aanbrengen in de vele formaten van semi- en ongestructureerde data. Verder is het mogelijk om data vanuit context en sentiment te analyseren.