Contact

DataExpert

Welkom bij DataExpert!

Op deze computer heeft u toegang tot internet. Voordat hier gebruik van gaat maken, attenderen wij u op de volgende punten:

Het gebruik van internet is gebonden aan de volgende gebruik- en gedragsregels:

 • U bent te gast bij DataExpert en dient zich daarnaar te gedragen.
 • Het inloggen op privacygevoelige sites zoals webmail is op eigen risico.

De volgende activiteiten zijn niet toegestaan:

 • Het downloaden of kopiëren van films, muziek, software e.d.
 • Het downloaden, uploaden of kopiëren van cursusmateriaal.
 • Het bekijken van sites die naar algemene maatstaven aanstootgevend zijn.
 • Het gebruiken van internet voor illegale doeleinden.
 • Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan DataExpert of aan andere gebruikers.
 • Het gebruik van eigen software.
 • Het spelen van games.
 • Het aansluiten van eigen toestellen op de computers van DataExpert.

Sancties:
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot internet leidt tot sancties al naargelang de aard van de inbreuk:

 • Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet.
 • Melding bij uw werkgever.
 • Aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade.
 • Bij ernstige vergrijpen: aangifte hiervan.

Door het wegklikken van dit scherm verklaart u zich akkoord met naleving.

Hartelijk dank,


DataExpert