Contact

Academy trainingen

OSINT Basis

Registered OSINT Practitioner ®

Door gebruik te maken van Open Source Intelligence, ook wel internet rechercheren genoemd, is het mogelijk om tijdens fraude-, cybercrime- en/of opsporingsonderzoeken relevante gegevens te vinden uit digitale open bronnen.

Tijdens de training “OSINT Basis” leren de deelnemers de basisvaardigheden die benodigd zijn om een goed onderzoek op het internet uit te voeren. Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers een onderzoek uitvoeren op het internet, de informatie die daarbij wordt aangetroffen duiden en deze vervolgens in de juiste context interpreteren en verbaliseren/rapporteren.

Deze training is een geaccrediteerde SPEN-registeropleiding. Indien u een eindtoets aflegt en deze succesvol afrondt, ontvangt u een diploma van de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN) en mag u de titel ‘Registered OSINT Practitioner ®’ (afgekort ROP) voeren. Dit houdt tevens in dat u wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en Persoonlijke Educatie (PE) punten ontvangt.

Maakt u gebruik van het Internet Recherche Netwerk? Dan verwijzen wij u naar de training Internet Rechercheren Basis (IRN).

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze driedaagse training is geschikt voor eenieder die het internet gebruikt bij (opsporings)onderzoeken, waaronder politie en overige opsporings- en veiligheidsdiensten, themaonderzoekers, analisten bij banken (CDD, KYC, AML), particulier onderzoekers en meer.

Wat leert u tijdens de training?
Aan het einde van deze training heeft de deelnemer inzicht in de mogelijkheden van het internet en digitalisering in de opsporingswereld. De deelnemer heeft geleerd effectief gebruik te maken van zoekmachines, het onderzoeken van afbeeldingen, e-mailheaders en de eerste stappen gezet in onderzoek op social media (SOCMINT). Ook weet de deelnemer binnen websites te zoeken, waar men gegevens kan vorderen (indien bevoegd) en welke technieken er zijn om anoniem te opereren.

De training kan in het Nederlands of Engels worden verzorgd; zowel klassikaal als online. Verder is de training modulair opgebouwd, waardoor het ook mogelijk is om een maatwerk training samen te stellen met bijpassende casuïstiek.