Contact

Academy trainingen

Opsporen & Afpakken

Wilt u leren zelfstandig een financieel rechercheonderzoek uit te voeren? Dan is de training Opsporen & Afpakken iets voor u! Tijdens deze training komt o.m. aan bod hoe u verdiensten uit gepleegde criminaliteit op een efficiënte en juridisch correcte wijze afpakt. Ook leert u diverse gerichte maatregelen om in een onderzoeksplan op te nemen en te operationaliseren in onderzoeksorganisaties. Verder krijgt u antwoord op de vraag hoe u bij ‘ afpakken’ meer ketengericht kan optreden. 

Deze cursus wordt in kleine groepen gegeven om in de individuele opleidingsbehoeften van deelnemers te voorzien. Door middel van een intakeformulier brengen we voorafgaand aan de training de wensen en prioriteiten in kaart.

De training wordt gegeven door de experts van het Studiecentrum Publieke Veiligheid (SPV), samenwerkingspartner van DataExpert. (wij leveren zelf geen input in deze opleidingen namelijk).

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor toekomstige financieel-economische fraude rechercheurs. Voor deze training is werkervaring in de financiële sector of talent voor financiën van belang.

 
Wat leert u tijdens de training?
Tijdens deze training kunnen, afhankelijk van wensen en behoeften, een breed aantal onderwerpen worden besproken. 

  • Het genereren van financiële informatie over verdachte natuurlijke personen, rechtspersonen of bedrijven.
  • Samenwerken in een financieel onderzoek tussen generalisten, specialisten en coördinatoren.
  • Het omgaan met verschillende (financiële) interventiestrategieën.
  • De essentie van financial intelligence: ontneming wederrechtelijk voordeel, juridisch kader, opsporing tactische consequenties en werkvormen (voordeelberekening, vermogenstracering, schijnconstructies etc.).
  • Witwassen: juridisch kader, opsporing tactische consequenties en werkvormen (werken met indicatoren, bewijsrecht, onderkennen constructies etc.).
  • Onderzoek reguliere fraudevormen (o.a. faillissementsfraude, hypotheekfraude, fraude met ondernemingsvormen).
  • Beslaglegging (conservatoir beslag, strafrechtelijk executieonderzoek etc.).
  • Intelligence matig en opsporingsmatig omgaan met bijzondere doelgroepen (financiële instellingen, geheimhouders, financiële dienstverleners etc.).
  • Relevante aspecten van strafrechtelijk, bestuurlijk en civielrechtelijk bewijsrecht.
  • Relevante financiële, bedrijfseconomische en boekhoudkundige kennis.