Contact

Academy trainingen

Digitaal Vaardig Rechercheur (DVR)

In deze maatwerk opleiding Digitaal Vaardig Rechercheur krijgen cursisten een compleet beeld van alles wat digitaal opsporen en cybercrime behelst. Na de training zijn de deelnemers in staat om passende opsporingsmethoden toe te passen. Ook kunnen ze kansen herkennen binnen het digitale domein vanuit de rol als tactisch onderzoeker.

Verder wordt het algemene inzicht omtrent ‘cyber’ en digitaal onderzoek vergroot. De deelnemers weten digitale afbreukrisico’s in te schatten en daar naar te handelen. Tevens zijn ze in staat om telefoondata verantwoord te onderzoeken en de eerste maatregelen op een digitaal plaats delict te nemen.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is geschikt voor tactisch rechercheurs werkzaam binnen opsporingsteams verbonden aan high impact crime, thematische opsporing, team grootschalige opsporing, etc.

Wat leert u tijdens de training?

  • Het uitvoeren van een eenvoudig dataonderzoek.
  • Veel voorkomende onderzoeksprogramma’s te gebruiken.
  • Basisbegrippen rondom digitaal onderzoek en cyber.
  • Hoe de wereld van cryptocurrency en het darkweb eruitziet.
  • Minimaliseren van afbreukrisico’s bij internetonderzoek en onderzoek op locatie.
  • De basisbegrippen van interceptie.
  • Behandeling van digitale sporen.
  • Het verantwoord betreden van een digitale plaats delict.

De training is een combinatie van e-learning en klassikale training.