Contact

Nieuws

Meer meldingen van online bedreiging sinds coronatijd

Online bedreiging is een fenomeen dat de afgelopen jaren fors is toegenomen. Alleen al in het coronajaar 2020 was er een toename in het aantal meldingen van ruim 10% ten opzichte van het jaar daarvoor, zo blijkt uit cijfers van de politie[1]. Dit zijn echter nog indicatieve cijfers. Aanvullend hierop is geconcludeerd door een speciale commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Gertjan Bos, dat de bewaking van bedreigde mensen aan verbetering toe is.[2] De bedreiging richt zich niet tot een specifieke groep. Naast publiekelijk zichtbare personen en mensen in de top van het bedrijfsleven hebben ook politiemensen, opiniemakers, journalisten en politici steeds vaker te maken met online intimidatie en bedreigingen[3].

Met name door de invloed van de toenemende drukte bij diensten die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van mensen die bedreigd worden, komt men er niet aan toe de werkwijze te verbeteren. Een gebrek aan menskracht is één van de onderwerpen waarmee men worstelt. In navolging hierop wil Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laten onderzoeken hoe particuliere beveiligingsbedrijven kunnen bijdragen aan een betere beveiliging van bedreigde personen. Ook Particuliere Onderzoeksbureaus vallen binnen diezelfde groep en wetgeving. Binnen de gehele branche wordt dan ook al langere tijd gestreden voor meer publiek-private samenwerking. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op capaciteit, maar ook op het leveren en delen van kennis en middelen.

DataExpert Investigations
De afdeling Investigations binnen DataExpert is ervaren met het in kaart brengen van de zgn. online footprint, waarbij nagegaan wordt wat er aan online informatie zichtbaar is en hoe kwaadwillenden hier mogelijk misbruik van kunnen maken. Vaak betreft een onderzoek niet alleen één enkel persoon, maar is dit ook van invloed op de directe kring rond de opdrachtgever. Denk hierbij aan het gezin of de werkomgeving. Binnen een dergelijk onderzoek wordt met name gebruik gemaakt van de OSINT-werkmethode. OSINT staat voor Open Source Intelligence, waarbij door gecertificeerde particulier onderzoekers met specialistische kennis en middelen gezocht wordt naar relevante informatie binnen online open bronnen. De resultaten worden discreet met de opdrachtgever gedeeld in een uitgebreide rapportage, waarna in overleg het onderzoek gezamenlijk wordt doorgenomen.

Deze evaluatie stelt de opdrachtgever in staat een goed beeld te krijgen van zijn/haar situatie. Het biedt inzicht in eventuele dreiging, de mate waarin deze aanwezig is en of vervolgstappen noodzakelijk zijn. Niet zelden wordt een dergelijk onderzoek aangevuld met een zgn. pentest van het bedrijfs- of thuisnetwerk. Hiermee wordt een totaalbeeld gecreëerd wat alle betrokkenen bewust maakt van de huidige situatie en eventuele kwetsbaarheden.

Wilt u weten hoe uw situatie is op het gebied van online zichtbaarheid en kwetsbaarheid? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bronnen
[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/meer-meldingen-van-online-bedreiging-in-coronajaar-sociale-media-hebben-een-faciliterende-rol~bdc4729db/

[2] https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/bewaking-bedreigde-mensen-aan-verbetering-toe.18742168.lynkx

[3] https://www.politie.nl/nieuws/2021/april/9/gtpa-cijfers-2017---2020.html

Deze website gebruikt cookies

We vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Wij gebruiken Functional Cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast analyseren we d.m.v. Analytics Cookies het gebruik van onze website. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen van cookies van derden (social media, advertising en analytics partners) waarmee we informatie delen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies. Klikt u op ‘Instellingen’, dan wordt u geleid naar een pagina waar u kunt instellen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden. Klik hier voor onze privacyverklaring.